Zpět na databázi - seznam firem - KLIK


Databáze - seznam firem - kritéria pro výběr firem

IČ firmy  
Soubor IČ načte soubor IČ z externí databáze
DIČ firmy  
Soubor DIČ načte soubor DIČ z externí databáze
NÁZEV FIRMY   výběr i podle neúplného názvu
ADRESA firmy Adresa firmy (bez rozlišení) výběr i podle neúplného názvu
Obchodní adresa firmy Obec
  Ulice
  PSČ
  Pošta
Registrovaná adresa firmy Obec
  Ulice
  PSČ
REGION Kraj Otevři seznam okresů
Okres Otevři seznam krajů
Velikost obce Otevři rozdělení podle velikosti obce
PRÁVNÍ FORMA   Otevři seznam právních forem
ČINNOST OKEČ (Odvětvová / oborová klasifikace ekonomických činností  - evropský standard)                                         
Otevři seznam 855 ekonomických činností
OKEČ převažující oddíl 
pododdíl
skupina
podskupina 
OKEČ kompletní oddíl
pododdíl
skupina
podskupina
Registrovaný Předmět činnosti vyhledá i podle neúplného názvu předmět činnosti z Obchodního (Živnostenského) rejstříku
Počet registrovaných činností umožní odlišit firmy orientované úzce na hledanou aktivitu. 
Rejtřík výrobků a služeb  Otevři rejstřík výrobků a služeb (cca 2500 položek)
Fáze - výroba maloseriová, montáž, servis, opravy, dovoz, velkoobchod, maloobchod, služby, poradenství, apod.
Doplňková informace vyhledá v popisu činnosti firmy libovolné slovo
Exportéři rozdělení podle výše exportu v mil. Kč - 20 - 50 -100- 1000 mil. a více
Importéři rozdělení podle výše exportu v mil. Kč - 20 - 50 -100- 1000 mil. a více
OBCHODNÍ (Živnost.) REJSTŘÍK jen na DVD se ŽR ! výběr i podle základu slova či skupiny hesel z celého textu OR a ŽR
OBCHODNÍ REJSTŘÍK   výběr i podle základu slova či skupiny hesel z celého textu OR
DALŠÍ REGISTRAČNÍ ÚDAJE Druh vlastnictví osobní, soukromé, družstevní, státní, sdružení, pol. stran, církví,  zahraniční, domácí + zahraniční
Datum vzniku  
Institucionální sektor 27 možností, např. soukr. nefinanční podniky, soukr. finanční spol. 
Otevři celý seznam sektorů
Rejstříkový soud vyhledá firmy registrované u příslušného soudu
Finanční úřad vyhledá firmy spadající pod příslušný Finanční úřad
JMÉNO OSOBY   vyhledá i podle neúplného jména
FUNKCE VE FIRMĚ   121 možností, např. předseda představ., člen správní rady, společník ap.
Otevři celý seznam Funkce ve firmě
RESORT ODPOVĚDNOSTI   16 typů - vrcholové vedení, personálie, marketing, prodej apod.    
TYP OSOBY Pohlaví muž, žena
Datum narození v rozpětí 10 let, např. 1940 - 1949
Země původu výběr z 51 států   Otevři celý seznam států
ROČNÍ OBRAT Roční obrat Vyhledá firmy podle zadaného rozpětí obratu
Kategorie ročního obratu Vyhledá firmy podle výše obratu a zadaného roku 
ZÁKLADNÍ KAPITÁL   vyhledá firmy podle zadaného základního kapitálu
POČET PRACOVNÍKŮ   vyhledá firmy podle zadaného počtu zaměstnanců
ZAHRANIČNÍ OBCHOD Exportéři vyhledá firmy podle výše a roku exportu 
Importéři vyhledá firmy podle výše a roku importu
SOUVISEJÍCÍ SUBJEKTY Podíly ve firmách vyhledá subjekty ve kterých má zvolená osoba podíl
Vlastníci vyhledá subjekty ve kterých je zvolená osoba vlastník
DATUM AKTUALIZACE   vyhledá subjekty podle data aktualizace v databázi
     
  Právnické osoby    
  Zápis z obchodního rejstříku    
  Plátci DPH    
  Neplátci DPH    
  Plátci spotřební daně    
  Aktivní firma    dle dostupných údajů
  Nedoručitelné adresy    
  Informace o konkurzu    
  Firmy v konkurzu    
  Firmy v likvidaci    
  Firmy s pozastavenou činností    
  Soudní exekuce    
PŘEDVÝBĚRY Nedoporučuje se kontaktovat   souhrn - firmy v likvidaci, konkurzu, s pozastav. činností, s nedoručitelnými adresami
Telefonní spojení    
  Faxové spojení    
  Firmy s e-mailem    
  Firmy s webovou stránkou    
  Firmy s kontaktní osobou    
  Nové firmy    
  Změny údajů   firmy se změnou údajů od předešlého vydání databáze
  Podíly v jiných firmách   firmy které mají podíl v jiných firmach
  Firmy s provozovnou   Firmy s další provozovnou, nebo pobočkou
  Firmy s účetní uzávěrkou   Firmy ke kterým lze získat roční závěrky 
  Fakta a zprávy o firmách   Firmy o kterých byly zaznamenány zprávy z tisku
  Firmy dlužníci    
  Firmy věřitelé    
  Firmy s platební informací   Firmy o kterých je známo platební chování
ULOŽENÝ DOTAZ Možnost uložení a zpětného vyhledání vlastního dotazu
VLASTNÍ POZN.(správa kontaktů) Možnost uložení a zpětné vyhledání vlastní poznámky   Více o funkci vlastní poznámka
Všechna uvedená kriteria lze při vyhledávaní zájmových skupin subjektů vzájemně kombinovat.
databáze firem