(zpět na hlavní stránku - Databáze firem na DVD)
Databáze firem - Právní forma 101-Podnikatel-fyzická osoba-nezapsaný v obchodním rejstříku 102-Podnikatel-fyzická osoba-zapsaný v obchodním rejstříku 103-Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku 104-Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku 105-Svobodné povolání - fyzická osoba podnikající na základě jiného než živnostenského zákona 106-Svobodné povolání - fyzická osoba podnikající na základě jiného než živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku 111-Veřejná obchodní společnost 112-Společnost s ručením omezeným 113-Společnost komanditní 114-Společnost komanditní na akcie 115-Společný podnik 116-Zájmové sdružení 117-Nadace 118-Nadační fond 121-Akciová společnost 131-Svépomocné zemědělské družstvo 141-Obecně prospěšná společnost 145-Společenství vlastníků jednotek 201-Zemědělské družstvo 205-Družstvo 211-Družstevní podnik zemědělský 231-Výrobní družstvo 232-Spotřební družstvo 233-Bytové družstvo 234-Jiné družstvo 241-Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) 242-Společný podnik (s více zakladateli) 251-Zájmová organizace družstev 261-Společná zájmová organizace družstev 301-Státní podnik 311-Státní banka československá 312-Banka-státní peněžní ústav 313-Česká národní banka 321-Rozpočtová organizace 325-Organizační složka státu 331-Příspěvková organizace 341-Státní hospodářská organizace řízená okresním úřadem 343-Obecní podnik 351-Československé státní dráhy - státní organizace 352-České dráhy 361-Veřejně prospěšná instituce 381-Fond (národního majetku, pozemkový) 391-Zdravotní pojišťovna 401-Sdružení mezinárodního obchodu 411-Podnik se zahraniční majetkovou účastí 421-Zahraniční osoba 431-Banka - akciová společnost 432-Spořitelna 435-Pojišťovna - státní podnik 436-Pojišťovna - akciová společnost 437-Pojišťovna - družstvo 438-Pojišťovna - družstevní podnik 441-Podnik zahraničního obchodu 442-Účelová zahraničně obchodní organizace 501-Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku 511-Pobočka státního peněžního ústavu 513-Pobočka spořitelny 514-Oblastní závod pojišťovny 521-Samostatná drobná provozovna obecního úřadu 531-Oblastní organizační jednotka ČD 532-Účelová organizační jednotka ČD 533-Specializovaná organizační jednotka ČD 534-Jednotka státní drážní - technická inspekce 535-Jednotka sboru ozbrojené ochrany Železnic 536-Jednotka drážního správního úřadu 541-Podílový fond 601-Vysoká škola 602-Fakulta vysoké školy 603-Jiné pracoviště vysoké školy/fakulty 611-Střední škola 621-Základní škola 625-Školské zařízení 631-Předškolní zařízení 651-Zdravotnické zařízení 701-Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) 702-Pojišťovací spolek 705-Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení 711-Politická strana, politické hnutí 715-Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany 721-Církevní organizace 731-Organizační jednotka sdružení 732-Organizační jednotka politické strany, politického hnutí 741-Stavovská organizace - profesní komora 745-Komora (s výjimkou profesních komor) 751-Zájmové sdružení právnických osob 801-Obec (obecní úřad) 802-Okresní úřad 804-Krajský úřad 901-Zastupitelský orgán jiných států 911-Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura 921-Mezinárodní organizace a sdružení