(zpět na hlavní stránku - Databáze firem na DVD)
Funkce ve firmě

10000-Guvernér
10100-Prezident
10200-Generální ředitel
10300-Výkonný ředitel
10400-Vrchní ředitel
10500-Ředitel
10501-Finanční ředitel
10502-Ekonomický ředitel
10503-Personální ředitel
10504-Marketingový ředitel
10505-Obchodní ředitel
10507-Výrobní ředitel
10508-Technický ředitel
10509-Ředitel pro strategii
10510-Ředitel pro styk s veřejností
10511-Ředitel pro jakost
10512-Ředitel pro IT
10513-Ředitel pro investice
10515-Ředitel vývoje
10516-Kreativní ředitel
10600-Pověřen řízením
10700-Viceprezident
10800-Náměstek generálního ředitele
10900-Náměstek
10901-Finanční náměstek
10902-Ekonomický náměstek
10903-Personální náměstek
10904-Náměstek pro marketing
10905-Obchodní náměstek
10907-Výrobní náměstek
10908-Technický náměstek
10909-Náměstek pro strategii
10910-Náměstek pro styk s veřejností
10911-Náměstek pro kvalitu
10912-Náměstek pro IT
11000-Ředitel závodu
11100-Ředitel pobočky
11200-Ředitel divize
11300-Ředitel úseku
11301-Ředitel finančního úseku
11302-Ředitel ekonomického úseku
11303-Ředitel personálního úseku
11304-Ředitel marketingového úseku
11305-Ředitel obchodního úseku
11307-Ředitel výrobního úseku
11308-Ředitel technického úseku
11309-Ředitel úseku pro strategii
11310-Ředitel úseku pro styk s veřejností
11311-Ředitel úseku kontroly kvality
11312-Ředitel úseku informačních systémů
11313-Ředitel úseku investic
11314-Ředitel úseku dopravy
11315-Ředitel úseku vývoje
11400-Ředitel odboru
11401-Ředitel finančního odboru
11402-Ředitel ekonomického odboru
11403-Ředitel personálního odboru
11404-Ředitel marketingového odboru
11405-Ředitel obchodního odboru
11406-Ředitel právního odboru
11407-Ředitel výrobního odboru
11408-Ředitel technického odboru
11409-Ředitel odboru strategie
11410-Ředitel odboru pro styk s veřejností
11411-Ředitel odboru kontroly kvality
11412-Ředitel odboru informačních systémů
11413-Ředitel odboru investic
11414-Ředitel odboru dopravy
11415-Ředitel odboru vývoje
11502-Hlavní účetní
11602-Hlavní ekonom
11708-Hlavní technolog
11815-Hlavní konstruktér
11915-Hlavní projektant
12000-Vedoucí organizační složky
12207-Stavbyvedoucí
12310-Tiskový mluvčí
12407-Agronom
12507-Sládek
12606-Právník
12799-Poradce
12701-Finanční poradce
12702-Daňový poradce
12709-Poradce pro strategii
12899-Konzultant
12916-Šéfredaktor
13005-Makléř
15000-Vedoucí oddělení
15001-Vedoucí finančního odd.
15002-Vedoucí ekonomického odd.
15003-Vedoucí personálního odd.
15004-Vedoucí marketingového odd.
15005-Vedoucí obchodního odd.
15006-Vedoucí právního odd.
15007-Vedoucí výrobního odd.
15008-Vedoucí technického odd.
15009-Vedoucí odd. pro strategii
15010-Vedoucí odd. pro styk s veřejností
15011-Vedoucí odd. kontroly kvality
15012-Vedoucí odd. informačních systémů
15013-Vedoucí odd. investic
15014-Vedoucí odd. dopravy
15015-Vedoucí odd. vývoje
16099-Odpovědný pracovník
16001-Odpovědný prac. finanč. útv.
16002-Odpovědný prac. ekonom. útv.
16003-Odpovědný prac. pers. útv.
16004-Odpovědný prac. marketingu
16005-Odpovědný prac. obch. útv.
16006-Odpovědný prac. práv. útv.
16007-Odpovědný prac. výroby
16008-Odpovědný prac. tech. útv.
16009-Odpovědný prac. strategie
16010-Odpovědný prac. styku s veřej.
16011-Odpovědný prac. kontroly
16012-Odpovědný prac. IT
16013-Odpovědný prac. investic
16014-Odpovědný prac. dopravy
16015-Odpovědný prac. vývoje
17099-Zástupce
17001-Zástupce pro finance
17002-Zástupce pro ekonomiku
17003-Zástupce pro person.
17004-Zástupce pro marketing
17005-Zástupce pro obchod
17006-Zástupce pro práv.
17007-Zástupce pro výrobu
17008-Zástupce pro techn.
17009-Zástupce pro strategii
17010-Zástupce pro styk s veř.
17011-Zástupce pro kvalitu
17012-Zástupce pro IT
17013-Zástupce pro investice
17014-Zástupce pro dopravu
17015-Zástupce pro vývoj
20100-Předseda
20101-Předseda představenstva
20102-Předseda dozorčí rady
20103-Předseda komory
20104-Předseda družstva
20105-Předseda správní rady
20200-Generální sekretář
20300-Místopředseda
20301-Místopředseda představenstva
20302-Místopředseda dozorčí rady
20303-Místopředseda komory
20304-Místopředseda družstva
20305-Místopředseda správní rady
20400-Jednatel
20500-Komplementář
20600-Jednatel komplementáře
20700-Prokurista
21000-Člen
21001-Člen představenstva
21002-Člen dozorčí rady
21003-Člen komory
21004-Člen družstva
21005-Člen správní rady
21006-Člen pověřený členskou schůzí
21100-Zástupce
21101-Zástupce jednatele
21102-Zástupce komplementáře
22000-Zakladatel
22100-Společník
22200-Majitel
22300-Komanditista
22400-Partner
22500-Akcionář
23000-Pokladník
23100-Revizor
23200-Konkursní správce
23300-Likvidátor
30100-Rektor
30200-Děkan
30300-Prorektor
30400-Proděkan
30500-Ředitel
30501-Ředitel ústavu
30502-Ředitel školy
30600-Přednosta
30601-Přednosta kliniky
30700-Vedoucí
30701-Vedoucí lékař
30702-Vedoucí katedry
30800-Kvestor
30900-Hlavní architekt
31000-Inspektor
31001-Vrchní školní inspektor
31002-Školní inspektor
31100-Zástupce ředitele
31101-Zástupce ředitele ústavu
31102-Zástupce ředitele školy
40100-Ústavní činitel
40101-Prezident republiky
40102-Předseda parlamentu
40103-Předseda vlády
40104-Místopředseda vlády
40105-Ministr
40106-Senátor
40107-Poslanec
40108-Předseda senátního výboru
40109-Předseda parlamentního výboru
40110-Místopředseda senátního výboru
40111-Místopředseda parlamentního výboru
40200-Velvyslanec
40300-Vyslanec
40400-Konzul
40500-Rada zastupitelského úřadu
40600-Velvyslanecký atašé
40700-Předseda
40701-Předseda Nejvyššího soudu
40702-Předseda Vrchního státního zastupitelství
40703-Předseda soudu
40704-Předseda strany
40705-Předseda odborové organizace
40706-Předseda nadace
40707-Předseda občanského sdružení
40800-Místopředseda
40801-Místopředseda Nejvyššího soudu
40802-Místopředseda Vrchního státního zastupitelství
40803-Místopředseda soudu
40804-Místopředseda strany
40805-Místopředseda odborové organizace
40806-Místopředseda nadace
40807-Místopředseda občanského sdružení
40900-Primátor
41000-Přednosta
41001-Hejtman
41002-Přednosta okresního úřadu
41003-Starosta
41100-Tajemník
41101-Tajemník krajského úřadu
41102-Tajemník okresního úřadu
41103-Tajemník obecního úřadu
41200-Tiskový mluvčí
41201-Tiskový mluvčí prezidenta republiky
41202-Tiskový mluvčí vlády
41203-Tiskový mluvčí ministerstva
41300-Poradce
41301-Poradce prezidenta
41302-Poradce předsedy vlády
41303-Poradce ministra
42000-Velitel
42001-Velitel útvaru
42100-Náčelník
42101-Náčelník štábu