Konkurzy, likvidace, exekuce

 Zpět na stránku Databáze firem ČR a SR na DVD - klikněte zde

Konkurzy, likvidace, exekuce

  • Potřebujete zachytit negativní zprávy o Vašich zákaznících a klientech?
  • Potřebujete vědět, které firmy vstoupily do konkursu?
  • Potřebujete sledovat průběh konkurzních řízení?
PREVENTOR
je unikátní program, který obdobně jako "antiviry" hlídají počítač, chrání vaše podnikání.Preventor po instalaci do počítače automaticky monitoruje negativní signály o firmách a varuje jak před subjekty v úpadku a insolvenci, tak před potenciálně problematickými firmami.

Co poskytuje?
Preventor automaticky sleduje vybrané firmy z hlediska negativních signálu. Monitoruje vyhlášené likvidace, návrhy na konkurs a insolvenční řízení. Kromě toho sleduje i změnu v platebním chování nebo její výši dluhu. Díky unikátnímu systému sběru a zpracování dat o platebním chování jsou k dispozici údaje o téměř 100.000 firmách a jejích platební morálce. Preventor zpracovává také různé zdroje zveřejňující dlužníky. Vedle známých portálu s dlužníky, jako je např. Všeobecná zdravotní pojišťovna, zahrnuje i data několika inkasních agentur, které dodávají data o dlužnících. Na rozdíl od většiny monitoringu, které hlídají jen ty změny, které nastanou až po zadání do systému, Preventor vždy na začátku zjistí všechny dostupné informace a již při prvotním načtení IC vašeho portfolia firem všechny hromadně prověří. Preventor sleduje a rozlišuje i pozitivní změny. Pokud tedy v portfoliu sledovaných firem některá zlepší platební chování, sníží nebo zcela uhradí sumu evidovaných dluhu, nebo návrh na její konkurs bude zamítnut jako neopodstatněný, objeví se tato informace v rubrice pozitivních změn.

Jak funguje?
Preventor je program, který si obdobně jako antivirovým program nainstalujete do svého počítače. Identifikace firem, které chcete monitorovat, definujete bud jednorázově vložením do systému nebo nastavením cesty k souboru. Program je schopen číst různé typy souboru s identifikačními čísly a denně zjišťuje změny a přírůstky. Ideální proto je, když se tento soubor pravidelně a automaticky aktualizuje, například jako výstup z vašeho fakturačního či jiného interního systému. Lze také kombinovat více způsobu zadání firem do monitoringu. Preventor denně prověří data a zjištěné změny avizuje výstražným upozorněním, detailní informace jsou pak přehledně zobrazeny a uchovány. Preventor je určen pro jednoho uživatele na jednom počítači. Počet monitorovaných IC není omezen.

Jak se obsluhuje?
Preventor je koncipován tak, aby byl co nejjednodušší na ovládání. Instalaci spustíte z internetu, zadáte heslo a program vše ostatní provede sám. Stačí, když určíte cestu k souboru IČ firem, které chcete hlídat. Zajímají-li vás detaily, Stačí kliknout na ikonu programu. Program má radu dalších funkcí nastavení, filtrování dat, exportu výstupu do PDF. Můžete si definovat, které dny a v jakém čase má probíhat prověření dat, případné si můžete nechat výsledky posílat paralelně na emailovou adresu.

K čemu slouží?
Preventor hlídá všechny firmy, s kterými obchodujete či jinak spolupracujete, a denně zjišťuje, zda se nedostaly do insolventního řízení. To je důležité zejména pro včasné přihlášení pohledávek. Creditinfo - Preventor upozorní na blížící se problémy i dříve. Změna v platebním chování nebo rostoucí výše evidovaných dluhu odběratele poskytne prostor pro rozhodnutí, jaké obchodní podmínky zvolit, jak postupovat v dalším jednání. Negativní změna platebního chování podle rady průzkumu velmi přesně předpovídá budoucí problémy se splácením závazku. Creditinfo - Preventor rychle a jednorázově zkontroluje všechny subjekty, které do systému zadáte, poskytne přehled o jejich stavu a solventnosti. Ceník a objednávka

Kontakt