DATABÁZE FIREM NA DVD

Seznam kódů OKEČ

(klasifikace OKEČ s platností od 1.1.2003)

Seznam kódů NACE - ZDE

(Zpět na stránku Databáze firem ČR)

OKEČ oddíl

01000 Zemědělství, myslivost a související činnosti

01100 Rostlinná výroba, zelinářství, zahradnictví, sadařství
01110 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin
01120 Pěstování zeleniny a zahradnických specialit
01121 Pěstování zeleniny
01122 Pěstování a sběr hub
01123 Pěstování květin a okrasných dřevin
01130 Pěstování ovoce, ořechů, rostlin pro výrobu nápojů a koření
01131 Pěstování ovoce a ořechů
01132 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů a koření
01200 Živočišná výroba
01210 Chov hovězího dobytka
01220 Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků
01230 Chov vepřového dobytka
01240 Chov drůbeže
01250 Chov zvířat j.n.
01251 Chov drobných hospodářských zvířat
01252 Chov kožišinových zvířat
01253 Chov domácích zvířat
01254 Chov zoologických zvířat
01255 Chov laboratorních zvířat
01259 Chov zvířat jinde neuvedený
01300 Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou /smíšené hospodářství, kde poměr specializace činí méně než 66%/
01400 Činnosti v rost. a živočiš. výrobě kromě veter. činností, terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch
01410 Činnosti v rostlinné výrobě, terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch
01420 Činnosti v živočišné výrobě kromě veterinárních činností
01500 Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti
01501 Lov a odchyt zvěře
01502 Odchov divokých zvířat vč. přidružených služeb

OKEČ oddíl

02000 Lesnictví a související činnosti

02010 Pěstování lesa a těžba dřeva
02011 Pěstování lesa
02012 Těžba dřeva
02020 Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva
02021 Činnosti související s pěstováním lesa
02022 Činnosti související s těžbou dřeva

OKEČ oddíl

05000 Rybolov, chov ryb a související činnosti

05010 Rybolov a související činnosti
05020 Chov ryb a související činnosti
05030 Služby v rámci rybolovu

OKEČ oddíl

10000 Těžba uhlí, lignitu a rašeliny

10100 Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket
10200 Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket
10300 Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket
11000 Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů
11100 Těžba ropy a zemního plynu
11110 Dobývání ropy
11120 Dobývání zemního plynu /vč. plynu z důlní degazace/
11130 Dobývání bitumenních hornin
11200 Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů

OKEČ oddíl

12000 Těžba a úprava uranových a thoriových rud

OKEČ oddíl

13000 Těžba a úprava ostatních rud

13100 Těžba a úprava železných rud
13200 Těžba a úprava neželezných rud kromě uranových a thoriových rud

OKEČ oddíl

14000 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin

14100 Těžba a úprava kamene
14110 Těžba a úprava dekoračního a stavebního kamene
14120 Těžba a úprava vápence, sádrovce, křídy a dolomitu
14130 Těžba a úprava břidlice
14200 Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolinu, jílů a jílovitých zemin
14210 Těžba a úprava kameniva, písků a štěrkopísků
14211 Těžba a úprava sklářských a slévárenských písků
14212 Těžba a úprava kameniva, písků j. n. a štěrkopísků
14220 Těžba a úprava kaolinu, jílů a jílovitých zemin
14221 Těžba a úprava kaolinu
14222 Těžba a úprava jílů a jílovitých zemin
14300 Těžba a úprava surovin pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
14301 Těžba a úprava surovin pro výrobu chemických hnojiv
14302 Těžba a úprava ostatních surovin pro chemický průmysl
14400 Těžba a úprava chloridu sodného (soli)
14500 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin j. n.

OKEČ oddíl

15000 Výroba potravinářských výrobků a nápojů

15100 Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků
15110 Výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat
15120 Výroba, zpracování a konzervování masa z drobných hospodářských zvířat a zvěřiny
15130 Výroba masných výrobků
15131 Výroba masných výrobků (vč.drůbežích)
15138 Výroba umělých střev
15200 Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků
15300 Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor
15310 Zpracování a konzervování brambor
15320 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
15330 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j. n.
15400 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
15410 Výroba surových olejů a tuků
15420 Výroba rafinovaných olejů a tuků
15430 Výroba margarinu apod. jedlých tuků
15500 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny
15510 Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů
15520 Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny
15600 Výroba mlýnských výrobků a škrobárenských výrobků
15610 Výroba mlýnských výrobků
15620 Výroba škrobárenských výrobků
15700 Výroba krmiv
15710 Výroba krmiv pro hospodářská zvířata
15720 Výroba krmiv pro domácí zvířata
15800 Výroba ostatních potravinářských výrobků
15810 Výroba pekárenských výrobků vč. cukrářských, kromě trvanlivých výrobků
15820 Výroba trvanlivých pekárenských výrobků
15830 Výroba cukru
15840 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
15850 Výroba těstovin
15860 Zpracování čaje a kávy
15870 Výroba koření a aromatických výtažků
15880 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
15890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
15891 Výroba potravinářských koncentrátů aj. upravených potravin
15892 Výroba vaječných výrobků
15893 Výroba droždí
15894 Výroba umělého medu, karamelu, inulinu
15895 Výroba hotových jídel a polotovarů
15896 Výroba potravinářských přípravků jinde neuvedených
15898 Nespecializovaná mrazírenská výroba
15899 Výroba potravinářských přípravků jinde neuvedených
15900 Výroba nápojů
15910 Výroba destilovaných alkoholických nápojů
15920 Výroba etylalkoholu
15930 Výroba hroznového vína
15940 Výroba ovocného vína
15950 Výroba jiných nedestilovaných kvašených nápojů
15960 Výroba piva
15970 Výroba sladu
15980 Stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nealkoholických nápojů
15990 Výroba jiných nealkoholických nápojů /bez ovocných šťáv/

OKEČ oddíl

16000 Výroba tabákových výrobků

OKEČ oddíl

17000 Výroba textilií a textilních výrobků

17100 Úprava a spřádání textilních vláken
17110 Úprava a spřádání bavlnářských vláken
17120 Úprava a spřádání mykaných vlnařských vláken
17130 Úprava a spřádání česaných vlnařských vláken
17140 Úprava a spřádání lnářských vláken
17150 Soukání a úprava hedvábí /včetně šapového hedvábí/; soukání a tvarování syntetických a umělých přízí
17160 Výroba šicích nití
17170 Úprava a spřádání ostatních textilních vláken
17200 Tkaní textilií
17210 Tkaní bavlnářských tkanin
17220 Tkaní mykaných vlnařských tkanin
17230 Tkaní česaných vlnařských tkanin
17240 Tkaní hedvábnických tkanin
17250 Tkaní jiných tkanin
17251 Tkaní tkanin kombinovaných z česané a mykané vlnařské příze
17252 Tkaní ostatních vlnařských tkanin
17253 Tkaní lnářských tkanin
17254 Tkaní jutařských tkanin
17255 Tkaní vigoňových tkanin
17259 Tkaní ostatních tkanin
17300 Konečná úprava textilií
17400 Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů
17401 Výroba ložního prádla
17402 Výroba konfekčních výrobků bytových /kromě koberců/
17403 Výroba stolních a pod. textilních výrobků pro domácnost
17404 Výroba plachet, stanů apod. výrobků
17409 Výroba ostatních konfekčních textilních výrobků kromě oděvů
17500 Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů
17510 Výroba koberců a podlahových textilií
17520 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
17521 Výroba provaznická
17522 Výroba síťovaných výrobků
17530 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich /kromě oděvů/
17540 Výroba jiných textilních výrobků
17541 Výroba stuh a prýmků
17542 Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
17543 Výroba vaty a obvazových výrobků
17544 Výroba textilních knotů, hadic ap.
17545 Výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených nebo laminovaných plasty
17549 Výroba jiných textilních výrobků j. n.
17600 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
17700 Výroba pletených a háčkovaných výrobků
17710 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
17720 Výroba pletených a háčkovaných výrobků kromě punčochových
17730 Výroba pletených oděvů
17740 Výroba pleteného spodního prádla
17750 Výroba ostatního pleteného zboží a doplňků /rukavic, ap./

OKEČ oddíl

18000 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

18100 Výroba kožených oděvů
18200 Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků
18210 Výroba pracovních oděvů
18220 Výroba jiných svrchních oděvů
18230 Výroba osobního prádla
18240 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j. n.
18241 Výroba kloboučnických výrobků
18249 Výroba ostatních oděvních doplňků z textilních materiálů
18300 Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků

OKEČ oddíl

19000 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi

19100 Činění a úprava usní
19200 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
19300 Výroba obuvi
19301 Výroba obuvi s usňovým svrškem
19309 Výroba obuvi z ostatních materiálů

OKEČ oddíl

20000 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

20100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
20200 Výroba dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků
20300 Výroba stavebně truhlářská a tesařská
20301 Výroba stavebně truhlářská /výroba oken, dveří ap./
20302 Výroba tesařská a výroba dřevostaveb vč. prvků pro montované stavby
20400 Výroba dřevěných obalů
20500 Výroba jiných dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
20510 Výroba jiných dřevařských výrobků kromě nábytku
20520 Výroba korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku
20521 Výroba korkařská
20522 Výroba košíkářská

OKEČ oddíl

21000 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru

21100 Výroba vlákniny, papíru a lepenky
21110 Výroba vlákniny
21120 Výroba papíru a lepenky
21200 Výroba výrobků z papíru a lepenky
21210 Výroba vlnitého papíru a vlnité lepenky, obalů z papíru a lepenky
21220 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
21230 Výroba kancelářských potřeb z papíru
21240 Výroba papírových tapet
21250 Výroba výrobků z papíru a lepenky, j. n.

OKEČ oddíl

22000 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů

22100 Vydavatelství
22110 Vydávání knih
22120 Vydávání novin
22130 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
22140 Vydávání zvukových nahrávek
22150 Ostatní vydavatelské činnosti
22200 Tisk a činnosti související s tiskem
22210 Tisk novin
22220 Tisk ostatní j. n.
22230 Vázání knih
22240 Příprava tisku
22250 Ostatní činnosti související s tiskem
22300 Rozmnožování nahraných nosičů
22310 Rozmnožování nahraných nosičů záznamu zvuku
22320 Rozmnožování nahraných nosičů záznamu obrazu
22330 Rozmnožování softwaru

OKEČ oddíl

23000 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy

23100 Výroba koksárenských produktů
23101 Zpracování tuhých paliv
23102 Zpracování plynných paliv
23200 Rafinérské zpracování ropy
23300 Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

OKEČ oddíl

24000 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

24100 Výroba základních chemických látek
24110 Výroba technických plynů
24120 Výroba barviv a pigmentů
24130 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
24140 Výroba jiných základních organických chemických látek
24150 Výroba průmyslových hnojiv a dusíkatých sloučenin
24160 Výroba plastů v primárních formách
24170 Výroba syntetického kaučuku a latexu v primárních formách
24200 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
24300 Výroba nátěrových hmot a podobných ochranných materiálů, tiskařských černí a tmelů
24400 Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely
24410 Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky
24420 Výroba léčiv a prostředků pro zdravotnické účely
24421 Výroba léčiv
24422 Výroba vaty, obvazových a dalších prostředků pro zdravotnické účely
24500 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků a kosmetických přípravků
24510 Výroba mýdla a saponátů, čisticích a lešticích prostředků
24520 Výroba kosmetických přípravků
24600 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků
24610 Výroba výbušnin
24620 Výroba klihů a želatiny
24630 Výroba éterických (vonných) olejů
24640 Výroba chemických materiálů pro fotografické účely
24650 Výroba nenahraných nosičů dat
24660 Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j. n.
24661 Výroba textilních a kožedělných pomocných přípravků
24662 Výroba gumárenských a plastikářských pomocných přípravků
24669 Výroba dalších chemických látek a přípravků j. n.
24700 Výroba chemických vláken
24701 Výroba syntetických vláken
24702 Výroba umělých vláken

OKEČ oddíl

25000 Výroba pryžových a plastových výrobků

25100 Výroba pryžových výrobků
25110 Výroba pryžových plášťů a duší
25120 Protektorování pneumatik
25130 Výroba ostatních pryžových výrobků
25200 Výroba plastových výrobků
25210 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
25220 Výroba plastových obalů
25230 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
25240 Výroba ostatních plastových výrobků
25241 Výroba plastových výrobků pro konečnou spotřebu
25242 Výroba plastových součástí pro výrobní spotřebu

OKEČ oddíl

26000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

26023 Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava j. n.
26100 Výroba skla a skleněných výrobků
26110 Výroba plochého skla
26120 Tvarování a zpracování plochého skla
26130 Výroba dutého skla
26131 Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového)
26132 Výroba křišťálového skla
26140 Výroba skleněných vláken
26150 Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického
26151 Výroba skla technického, laboratorního, optického, osvětlovacího
26152 Výroba skla užitkového
26200 Výroba nežáruvzdorných keram. a porcelán. výrobků kromě výrobků pro stavební účely, výroba žáruvzdor. keram. výrobků
26210 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
26211 Výroba užitkového a ozdobného porcelánu
26212 Výroba užitkové a ozdobné keramiky a hrnčířských výrobků
26213 Výroba ozdobných předmětů z keramiky a porcelánu
26220 Výroba keramických sanitárních výrobků
26230 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
26240 Výroba ostatních technických keramických výrobků
26250 Výroba keramických výrobků j. n.
26260 Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
26300 Výroba keramických obkladaček a dlaždic
26400 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
26500 Výroba cementu, vápna a sádry
26510 Výroba cementu
26520 Výroba vápna
26530 Výroba sádry
26600 Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
26610 Výroba stavebních betonových prvků
26620 Výroba stavebních sádrových prvků
26630 Výroba betonu připraveného k lití
26640 Výroba suchých maltových a omítkových směsí
26650 Výroba vláknocementových výrobků
26660 Výroba jiných betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků
26700 Řezání, tvarování a konečná úprava ozdobného a stavebního přírodního kamene
26800 Výroba jiných minerálních výrobků nekovových
26810 Výroba brusných výrobků
26820 Výroba ostatních minerálních výrobků nekovových

OKEČ oddíl

27000 Výroba základních kovů a hutních výrobků

27100 Výroba železa, oceli, feroslitin a plochých výrobků, tváření výrobků za tepla
27200 Výroba litinových a ocelových trub a trubek
27210 Výroba litinových trub a trubek
27220 Výroba ocelových trub a trubek
27300 Jiné hutní zpracování železa a oceli
27310 Tažení oceli za studena
27320 Válcování ocelových úzkých pásů za studena
27330 Tváření nebo ohýbání ocelových výrobků za studena
27340 Tažení ocelového drátu
27400 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů
27410 Výroba a hutní zpracování ušlechtilých kovů a jejich slitin
27420 Výroba a hutní zpracování hliníku a jeho slitin
27430 Výroba a hutní zpracování zinku, olova, cínu a jejich slitin
27440 Výroba a hutní zpracování mědi a jejích slitin
27450 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů a jejich slitin
27500 Odlévání kovů /slévárenství/
27510 Odlévání železa
27520 Odlévání oceli
27530 Odlévání lehkých kovů
27540 Odlévání ostatních neželezných kovů

OKEČ oddíl

28000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

28100 Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů
28110 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
28120 Výroba kovových prefabrikátů
28200 Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů, výroba topných těles a kotlů pro ústřední topení
28210 Výroba kovových nádrží, zásobníků a kontejnerů (s obsahem nad 300 litrů)
28220 Výroba topných těles a kotlů ústředního topení
28300 Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení
28400 Kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů,  prášková metalurgie
28500 Povrchová úprava a zušlechťováni kovů,  všeobecné strojírenské činnosti
28510 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
28520 Všeobecné strojírenské činnosti
28600 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28610 Výroba nožířských výrobků
28620 Výroba nástrojů a nářadí
28630 Výroba zámků a kování
28700 Výroba ostatních kovodělných výrobků
28710 Výroba ocelových sudů a podobných nádob (s obsahem 300 litrů a menším)
28720 Výroba drobných kovových obalů
28730 Výroba drátěných výrobků
28740 Výroba spojovacího materiálu, řetězů a pružin
28750 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

OKEČ oddíl

29000 Výroba a opravy strojů a zařízení, n.

29100 Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29110 Výroba a opravy motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29120 Výroba a opravy čerpadel a kompresorů
29130 Výroba a opravy potrubních armatur
29140 Výroba a opravy ložisek, ozubených kol, převodů a jejich dílů
29200 Výroba a opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely
29210 Výroba a opravy pecí a hořáků
29220 Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení
29230 Výroba a opravy průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení
29240 Výroba a opravy jiných strojů pro všeobecné účely j. n.
29300 Výroba a opravy zemědělských a lesnických strojů
29310 Výroba a opravy zemědělských a lesnických traktorů
29320 Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů
29400 Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů
29410 Výroba přenosného ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů
29420 Výroba a opravy ostatních kovoobráběcích strojů
29430 Výroba a opravy ostatních obráběcích strojů j. n.
29500 Výroba a opravy ostatních účelových strojů
29510 Výroba a opravy strojů pro metalurgii
29520 Výroba a opravy těžebních a stavebních strojů
29530 Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
29540 Výroba a opravy strojů na výrobu textilií, textilních a oděvních výrobků, usní
29550 Výroba a opravy strojů na výrobu papíru a lepenky
29560 Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n.
29561 Výroba a opravy strojů a zařízení pro zpracování pryže a plastů
29562 Výroba zařízení pro jaderné elektrárny a teplárny
29563 Výroba a opravy strojů a zařízení pro tisk, brožování a vazbu knih
29569 Výroba a opravy jiných účelových strojů j. n.
29600 Výroba a opravy zbraní a munice
29700 Výroba přístrojů a zařízení převážně pro domácnost
29710 Výroba elektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost
29720 Výroba neelektrických přístrojů a zařízení převážně pro domácnost

OKEČ oddíl

30000 Výroba kancelářských strojů a počítačů

30010 Výroba kancelářských strojů
30020 Výroba počítačů a ostatních zařízeni pro zpracování informací

OKEČ oddíl

31000 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.

31100 Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů
31200 Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
31300 Výroba izolovaných vodičů a kabelů
31400 Výroba akumulátorů, primárních článků a baterií
31500 Výroba elektrických zdrojů světla a svítidel
31600 Výroba elektrických zařízení j. n.
31610 Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla j. n.
31620 Výroba ostatních elektrických zařízení j. n.

OKEČ oddíl

32000 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

32100 Výroba elektronek a jiných elektronických součástek
32200 Výroba rozhlasových a televizních vysílačů včetně přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii
32201 Výroba rozhlasových a televizních vysílačů
32202 Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen
32203 Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů
32300 Výroba rozhlas. a televiz. přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a pod. rádiových zařízení

OKEČ oddíl

33000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

33100 Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek
33200 Výroba měřicích, kontrol., zkušeb., navigačních aj. přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmysl. procesů
33300 Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů
33400 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
33500 Výroba časoměrných přístrojů

OKEČ oddíl

34000 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů

34100 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich motorů
34200 Výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů
34300 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě motocyklů) a jejich motory

OKEČ oddíl

35000 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

35100 Stavba lodí a člunů /vč. oprav/
35110 Stavba a opravy lodí
35120 Stavba a oprava sportovních a rekreačních člunů
35200 Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku
35300 Výroba a opravy letadel a kosmických lodí
35400 Výroba motocyklů, jízdních kol a invalidních vozíků
35410 Výroba motocyklů
35420 Výroba jízdních kol
35430 Výroba a opravy invalidních vozíků
35500 Výroba a opravy jiných dopravních prostředků a zařízení

OKEČ oddíl

36000 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl

36100 Výroba nábytku
36110 Výroba sedacího nábytku
36120 Výroba ostatního nábytku pro kanceláře a obchody
36130 Výroba ostatního kuchyňského nábytku
36140 Výroba ostatního nábytku
36141 Výroba rovného nábytku
36149 Výroba ostatního nábytku
36150 Výroba matrací
36200 Výroba klenotů a příbuzných předmětů
36210 Ražení mincí
36220 Výroba klenotů a příbuzných předmětů j. n.
36300 Výroba hudebních nástrojů
36400 Výroba sportovních potřeb
36500 Výroba her a hraček
36600 Ostatní zpracovatelský průmysl
36610 Výroba bižuterie
36620 Výroba kartáčnických výrobků
36630 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
36631 Výroba zapínadel, deštníků a slunečníků
36632 Výroba dětských kočárků
36633 Výroba školních a kancelářských potřeb kromě potřeb z papíru j. n.
36634 Výroba svíčkařská
36639 Výroba ostatních výrobků jinde neklasifikovaných

OKEČ oddíl

37000 Recyklace druhotných surovin

37100 Recyklace kovového odpadu a šrotu
37200 Recyklace nekovového odpadu

OKEČ oddíl

40000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

40110 Výroba elektřiny
40120 Přenos elektřiny
40130 Rozvod elektřiny a obchod s elektřinou
40200 Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
40210 Výroba plynných paliv
40220 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy
40300 Výroba a rozvod tepelné energie
40301 Výroba a rozvod páry a teplé vody
40302 Výroba a rozvod chladu
40303 Výroba ledu

OKEČ oddíl

41000 Shromažďování, úprava a rozvod vody

41001 Provoz vodních toků a vodních zdrojů
41002 Úprava a rozvod pitné a užitkové vody

OKEČ oddíl

45000 Stavebnictví

45100 Příprava staveniště
45110 Demolice a zemní práce
45120 Průzkumné vrtné práce
45200 Pozemní a inženýrské stavitelství
45210 Výstavba pozemních a inženýrských staveb
45211 Bytová výstavba
45212 Výstavba budov jinde neuvedených
45213 Výstavba mostů, visutých dálnic, tunelů a podchodů
45214 Výstavba trubních, komunikačních a energetických vedení
45219 Výstavba pozemních a inženýrských staveb jinde neuvedených
45220 Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin
45230 Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
45240 Výstavba vodních děl
45250 Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla
45300 Stavební montážní práce
45310 Elektroinstalace
45320 Izolační práce (kromě hydroizolace)
45330 Instalatérské práce
45340 Ostatní stavební montážní práce
45400 Dokončovací stavební činnosti
45410 Omítání
45420 Stavební zámečnictví a stavebně truhlářské práce
45430 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
45440 Malířské, natěračské a sklenářské práce
45441 Sklenářské práce
45442 Malířské a natěračské práce
45450 Ostatní dokončovací stavební činnosti
45500 Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

OKEČ oddíl

50000 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel, maloobchodní prodej pohonných hmot

50100 Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)
50200 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)
50300 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů)
50400 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů
50500 Maloobchodní prodej pohonných hmot

OKEČ oddíl

51000 Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/

51100 Zprostředkování obchodu
51110 Zprostředkování velkoobchodu se základními  zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
51120 Zprostředkování obchodu s palivem, rudami, kovy a technickými chemikáliemi
51130 Zprostředkování obchodu s dřevem a stavebními materiály
51140 Zprostředkování obchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
51150 Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
51160 Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a koženými výrobky
51170 Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
51180 Zprostředkování obchodu se zbožím ostatním
51181 Zprostředkování obchodu se zbožím papírenským
51189 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím j. n.
51190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu
51200 Velkoobchod zemědělskými základními produkty a živými zvířaty
51210 Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem
51220 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
51230 Velkoobchod se živými zvířaty
51240 Velkoobchod s kůžemi, kožešinami a usněmi
51250 Velkoobchod se surovým tabákem
51300 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
51310 Velkoobchod s ovocem, zeleninou, bramborami a výrobky z nich
51320 Velkoobchod s masem a masnými výrobky
51330 Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
51340 Velkoobchod s nápoji
51350 Velkoobchod s tabákovými výrobky
51360 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a s cukrovinkami
51370 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
51380 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů
51390 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
51400 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
51410 Velkoobchod s textilem a textilní galanterií
51420 Velkoobchod s oděvy a obuví
51430 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
51440 Velkoobchod s porcelán., keram. a skleněnými výrobky, kovovými kuchyň. potřebami, tapetami a čisticími prostředky
51450 Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky, pracími prostředky
51451 Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
51452 Velkoobchod s pracími prostředky
51460 Velkoobchod se zdravotnickými přístroji, farmaceutickými a ortopedickými výrobky
51470 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
51500 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem
51510 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
51520 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
51530 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním zařízením
51540 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
51550 Velkoobchod s chemickými výrobky
51560 Velkoobchod s ostatními meziprodukty (kromě zemědělských)
51561 Velkoobchod s papírenským zbožím
51569 Velkoobchod s ostatními meziprodukty, j. n. (kromě zemědělských)
51570 Velkoobchod s odpadem a šrotem
51701 Velkoobchod s papírenským zbožím
51709 Ostatní velkoobchod
51800 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami
51810 Velkoobchod s obráběcími stroji
51820 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
51830 Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
51840 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
51850 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
51860 Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením
51870 Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci
51880 Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím (včetně traktorů)
51900 Ostatní velkoobchod

OKEČ oddíl

52000 Maloobchod kromě motorových vozidel,  opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

52100 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52110 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
52120 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52200 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
52210 Maloobchod s ovocem, zeleninou, bramborami a výrobky z nich
52220 Maloobchod s masem a masnými výrobky
52230 Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a výrobky z nich
52240 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
52250 Maloobchod s nápoji
52260 Maloobchod s tabákovými výrobky
52270 Ostatní maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
52300 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách
52310 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
52320 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
52330 Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím
52400 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52410 Maloobchod s textilem a textilní galanterií
52420 Maloobchod s oděvy
52430 Maloobchod s obuví a koženým zbožím
52440 Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n.
52450 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
52460 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
52470 Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
52480 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
52481 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
52482 Maloobchod s obkladovým materiálem
52483 Maloobchod s hodinami, klenoty, bižuterií
52484 Maloobchod s potřebami pro sport, volný čas
52485 Maloobchod s květinami, pěstitelskými a chovatelskými potřebami
52486 Maloobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
52487 Maloobchod s kancelářským zařízením, počítači a standardním softwarem
52489 Maloobchod s ostatním zbožím
52500 Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách
52600 Maloobchod provozovaný mimo prodejny
52610 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby
52620 Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích
52630 Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny
52700 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
52710 Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků
52720 Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost
52730 Oprava hodin, hodinek a klenotů
52740 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

OKEČ oddíl

55000 Ubytování a stravování

55100 Hotely a podobná ubytovací zařízení
55101 Hotely
55102 Motely, botely
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
55200 Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování
55210 Turistické ubytovny a horské boudy
55220 Kempy včetně tábořišť pro obytné přívěsy
55230 Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování
55231 Rekreační střediska a prázdninové tábory
55232 Krátkodobé ubytování v zařízených pronájmech
55238 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55239 Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování, j. n.
55300 Restaurace
55400 Výčepy a bary
55500 Stravování závodní a jiné účelové
55510 Stravování účelové
55511 Stravování v závodních kuchyních
55512 Stravování ve školních zařízeních, menzách
55520 Dodávky hotových jídel
55521 Závodní kuchyně
55522 Stravování ve školních zařízeních, menzách
55529 Stravování účelové ostatní

OKEČ oddíl

60000 Pozemní a potrubní doprava

60100 Železniční doprava
60200 Ostatní pozemní doprava
60210 Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava
60211 Městská a příměstská pravidelná osobní doprava
60212 Dálková pravidelná autobusová doprava
60219 Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava j. n.
60220 Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
60221 Osobní taxislužba
60222 Pronájem osobních vozů s řidičem
60230 Ostatní pozemní osobní doprava nepravidelná
60231 Dálková nepravidelná autobusová doprava
60232 Pronájem autobusů a autokarů s řidičem
60240 Silniční nákladní doprava
60250 Silniční doprava nákladu
60251 Silniční doprava nákladu veřejná
60252 Silniční doprava nákladu neveřejná /závodová/
60300 Potrubní doprava
60301 Potrubní doprava ropovodem
60302 Potrubní doprava plynovodem
60309 Potrubní doprava ostatní

OKEČ oddíl

61000 Vodní doprava

61100 Námořní a pobřežní doprava
61110 Námořní doprava
61120 Pobřežní doprava
61200 Vnitrozemská vodní doprava

OKEČ oddíl

62000 Letecká a kosmická doprava

62100 Letecká doprava pravidelná
62200 Letecká doprava nepravidelná
62300 Kosmická doprava

OKEČ oddíl

63000 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě,  činnosti cestovních kanceláří a agentur

63100 Manipulace s nákladem; skladování
63110 Manipulace s nákladem
63120 Skladování
63200 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
63210 Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě
63220 Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě
63230 Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě
63300 Činnosti cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské činnosti
63301 Činnost cestovních kanceláří
63302 Průvodcovská činnost
63303 Činnosti cestovních agentur
63304 Činnosti turistických informačních středisek
63400 Ostatní činnosti související s dopravou

OKEČ oddíl

64000 Spoje

64100 Poštovní a kurýrní činnosti
64110 Činnosti státní pošty
64111 Poštovní podací a dodací činnosti
64112 Poštovní přepážkové činnosti
64120 Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty
64200 Telekomunikace
64201 Radiokomunikace
64209 Ostatní telekomunikace

OKEČ oddíl

65000 Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování

65100 Peněžní zprostředkování
65110 Centrální bankovnictví
65120 Ostatní peněžní zprostředkování
65200 Ostatní finanční zprostředkování
65210 Finanční leasing
65220 Ostatní poskytování úvěrů
65230 Ostatní finanční zprostředkování j. n.

OKEČ oddíl

66000 Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

66010 Životní pojištění
66020 Penzijní financování
66030 Neživotní pojištění

OKEČ oddíl

67000 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

67100 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování
67110 Správa finančních trhů
67120 Obchodování s cennými papíry a správa fondů
67130 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.
67200 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

OKEČ oddíl

70000 Činnosti v oblasti nemovitostí

70100 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu)
70110 Činnosti související s výstavbou nemovitostí za účelem prodeje
70120 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
70200 Pronájem vlastních nemovitostí
70300 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
70310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70320 Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

OKEČ oddíl

71000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

71100 Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 tuny
71200 Pronájem ostatních dopravních prostředků
71210 Pronájem ostatních pozemních dopravních zařízení
71220 Pronájem vodních dopravních prostředků
71230 Pronájem leteckých dopravních prostředků
71300 Pronájem strojů a zařízení
71310 Pronájem zemědělských strojů a zařízení
71320 Pronájem stavebních strojů a zařízení
71330 Pronájem kancelářských strojů a zařízení včetně počítačů
71340 Pronájem ostatních strojů a zařízení
71400 Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j. n.

OKEČ oddíl

72000 Činnosti v oblasti výpočetní techniky

72100 Poradenství v oblasti hardwaru
72200 Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru
72210 Publikování a dodávky standardního softwaru
72220 Jiné dodávky softwaru a poradenství v oblasti softwaru
72300 Zpracování dat
72400 Činnosti v oblasti databází
72500 Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů
72600 Jiné činnosti související s výpočetní technikou

OKEČ oddíl

73000 Výzkum a vývoj

73100 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
73200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

OKEČ oddíl

74000 Ostatní podnikatelské činnosti

74100 Právní a účet.činn. a revize, daňové porad., průzkum trhu a veřej.mínění, porad.v obl.podnikání a řízení, holding.spol.
74110 Právní činnosti
74120 Účetní a auditorské činnosti a jejich revize, daňové poradenství
74130 Výzkum trhu a veřejného mínění
74140 Poradenství v oblasti podnikání a řízení
74150 Činnosti v oblasti řízení holdingových společností
74200 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74201 Architektonické a inženýrské činnosti (včetně projektování)
74202 Geologický průzkum
74203 Zeměměřičské a kartografické činnosti
74204 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
74300 Technické zkoušky a analýzy
74400 Reklamní činnosti
74500 Zprostředkování (nábor) a obstarávání pracovních sil
74600 Pátrací a ochranné činnosti
74700 Průmyslové čištění a všeobecný úklid
74800 Různé podnikatelské činnosti j. n.
74810 Fotografické činnosti
74820 Balící činnosti
74850 Sekretářské a překladatelské činnosti
74860 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
74870 Ostatní podnikatelské činnosti j. n.

OKEČ oddíl

75000 Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

75100 Veřejná správa a hospodářská a společenská politika
75110 Všeobecné činnosti veřejné správy
75120 Usměrňování činn. institucí poskyt. zdravotnickou péči, vzdělávání, kultur. a jiné sociál. služby kromě sociál.zabezpeč.
75130 Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu
75140 Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek
75200 Činnosti pro společnost jako celek
75210 Činnosti v oblasti zahraničních věcí
75220 Činnosti v oblasti obrany
75230 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
75240 Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku
75250 Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce
75300 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

OKEČ oddíl

80000 Vzdělávání

80100 Předškolní výchova a základní vzdělávání (preprimární a primární vzdělávání)
80101 Předškolní výchova
80102 Základní vzdělávání
80200 Střední (sekundární) vzdělávání
80210 Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání
80220 Střední (sekundární) odborné vzdělávání
80221 Vzdělávání na středních odborných učilištích
80222 Vzdělávání na středních odborných školách
80300 Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání
80301 Vyšší vzdělávání
80302 Vysokoškolské vzdělávání
80400 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání
80410 Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol
80420 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání j. n.
80421 Vzdělávání v jazykových školách
80422 Vzdělávání v základních uměleckých školách
80429 Ostatní vzdělávání j. n.

OKEČ oddíl

85000 Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti

85100 Činnosti související se zdravotní péčí
85110 Ústavní zdravotní péče
85120 Ambulantní zdravotní péče /kromě zubní/
85130 Zubní péče
85140 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
85141 Ochrana veřejného zdraví
85142 Hygienický dozor
85149 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
85200 Veterinární činnosti
85300 Sociální péče
85310 Ústavní sociální péče
85320 Ostatní sociální péče

OKEČ oddíl

90000 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti

90010 Odvádění a čištění odpadních vod
90020 Sběr a zpracování ostatních odpadů
90030 Čištění města, sanační a podobné činnosti

OKEČ oddíl

91000 Činnosti odborových, profesních a podobných organizací, j. n.

91100 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
91110 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
91120 Činnosti profesních organizací
91200 Činnosti odborových svazů
91300 Činnosti ostatních členských organizací
91310 Činnosti náboženských organizací
91320 Činnosti politických stran a organizací
91330 Činnosti ostatních členských organizací j. n.
91331 Činnosti organizací mládeže
91332 Činnosti zájmových svazů, spolků, klubů
91339 Činnosti ostatních členských organizací

OKEČ oddíl

92000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

92100 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů
92110 Výroba filmů a videozáznamů
92120 Distribuce filmů a videozáznamů
92130 Promítání filmů a videozáznamů
92200 Rozhlasové a televizní činnosti
92300 Umělecké a ostatní zábavní činnosti
92310 Umělecká a literární tvorba
92320 Provoz kulturních zařízení
92330 Činnost zábavných parků
92340 Ostatní zábavní činnosti j. n.
92400 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
92500 Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
92510 Činnosti knihoven, veřejných archivů
92520 Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek
92530 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92600 Sportovní činnosti
92610 Provoz sportovních areálů a stadionů
92620 Ostatní sportovní činnosti
92700 Ostatní rekreační činnosti
92710 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92720 Ostatní rekreační činnosti j. n.

OKEČ oddíl

93000 Ostatní činnosti

93010 Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků
93020 Kadeřnické, kosmetické a podobné služby
93030 Pohřební a související služby
93040 Služby v oblasti tělesné hygieny
93050 Ostatní činnosti, j. n.

OKEČ oddíl

95000 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

OKEČ oddíl

96000 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

OKEČ oddíl

97000 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

OKEČ oddíl

99000 Exteritoriální organizace a instituce

 
databáze firem